Pobieranie danych pogodowych dla: Portsmouth New Hampshire, Stany Zjednoczone

Oferujemy dwa powiązane ale odrębne produkty danych: dane średnich i historii. Dane średnich to normy klimatyczne w całym okresie raportowania od 1980 do 2016 r. Dane historii to historyczne zapisy nieprzetworzonych informacji z obserwacji dokonywanych na lotniskach.

Funkcję pobierania danych należy traktować przede wszystkim jako sposób na pobranie danych znalezionych i przejrzanych już na stronach naszej witryny. Na stronach tych pokazujemy wszystkie posiadane przez nas dane. Zawartość naszych stron odpowiada dokładnie zawartości pobieranych plików CSV. Nie należy zakładać, że żeby dokonać danego wyliczenia musieliśmy mieć do dyspozycji jakieś pole danych. Tak samo w odniesieniu do danych historii fakt, że dysponujemy określonym rodzajem danych dotyczących danej lokalizacji nie oznacza, że musimy posiadać takie dane dla innej lokalizacji. Wszystkie dostępne dane są widoczne na stronach.


Włącz pobieranie danych średnich


Włącz pobieranie danych historii

Dane historii pochodzą z: Portsmouth International Airport at Pease Zobacz wszystkie pobliskie stacje meteo

DecadeYears
1940-te 1946 1947 1948 1949
1950-te 1950 1951 1952 1956 1957 1958 1959
1960-te 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970-te 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980-te 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990-te 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-te 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010-te 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020-te 2020 2021 2022 2023 2024

Szczegóły

Dane średnich

Strony i dane dotyczące średnich zawierają normy klimatyczne w całym okresie raportowania od 1980 do 2016 r. Oznacza to, że pokazujemy jeden rok statystyczny oddający typowe warunki pogodowe panujące w danym miejscu w każdym momencie roku. Żeby w pliku CSV móc zastosować konwencjonalny format daty, musimy wybrać pojedynczy rok reprezentujący cały okres i w tym celu wybraliśmy rok bieżący, 2024.

Przykładowo, strona średnich dotyczących Rzymu wskazuje, że w okresie od 1980 do 2016 roku średnia temperatura maksymalna w dniu 5 sierpnia wynosi 31°C. Te strony i dane nie zawierają średnich dla każdego historycznego dnia, miesiąca czy pory roku. Nie istnieją na przykład pola danych dotyczących maja 2010 r., tylko średnia obejmująca każdy miesiąc maj w całym okresie raportowania od 1980 do 2016 r.

Strony i dane średnich bazują na szeregu źródeł danych, opisanych na każdej stronie w części zatytułowanej Źródła danych.

Dane zawarte w plikach CSV dostępne do pobrania dla stron średnich to dokładnie i tylko te same dane, które są widoczne na wykresach na odpowiednich stronach średnich. Średnie są przedstawione z podziałem na średnie godzinowe, dzienne i miesięczne, ujęte w postaci jednego zapisu dla każdej godziny, dnia lub miesiąca typowego roku. Informacje dotyczące konkretnych dostępnych pól danych można znaleźć poniżej w części Dokumentacja danych średnich.

Za pobranie wszystkich danych średnich dla danej lokalizacji naliczamy opłatę w wysokości 100 środków.

Dane historii

Strony i dane dotyczące historii to historyczne zapisy nieprzetworzonych informacji z obserwacji dokonywanych na lotniskach. Jako że dane te są niespójne i nieregularne, przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z nimi na odpowiednich stronach.

Przykładem tutaj może być strona z danymi pogodowymi, jakimi dysponujemy dla lotniska Rzym Ciampino za rok 2022. Przeglądając tę stronę lub którąkolwiek z powiązanych z nią linkami stron pory roku, miesiąca lub dnia można zobaczyć, że nie zawierają one żadnych zapisów ilości opadów, jakie miały miejsce na tym lotnisku. Wynika to z tego, że lotnisko nie ujmowało pomiarów opadu wodnego w swoich raportach lotniczych METAR, skutkiem czego nie mamy dostępu do tych pomiarów. Natomiast odpowiadająca jej strona dotycząca Minneapolis zawiera pełny zapis opadu wodnego. Lotniska poza Stanami Zjednoczonymi dość często nie ujmują pomiarów opadu wodnego w swoich raportach lotniczych METAR.

Należy pamiętać, żeby wybrać konkretne lotnisko dla którego chcesz uzyskać dane zamiast polegać na wyborze dokonanym przez naszą stronę dla lokalizacji miasta. Każde lotnisko raportuje dane w inny sposób, dlatego możliwe, że twoje potrzeby lepiej spełni inne lotnisko niż to wybrane przez nasze serwery. Po wykupieniu dostępu do danych historii dla wybranego lotniska, każdy rok można pobrać bez dodatkowej opłaty, klikając na link danego roku. Brak linku dla danego roku oznacza, że nie dysponujemy danymi dla tego roku. Natomiast fakt, że link istnieje, niekoniecznie oznacza, że posiadamy dane dla całego roku. Dostępność konkretnych potrzebnych ci danych można potwierdzić zaglądając na odpowiednie strony historii.

Dane historii są raportowane dla każdej przeprowadzonej obserwacji, wraz z podsumowaniem dziennym. Obserwacje są zwykle prowadzone co godzinę, natomiast czasami mogą mieć miejsce częściej, rzadziej, lub z systematycznymi przerwami, na przykład kiedy dane lotnisko zamyka się na noc, kolejne obserwacje rejestruje się dopiero rano, po otwarciu lotniska.

Informacje dotyczące konkretnych pól danych zawartych w dostępnych do pobrania plikach CSV historii można znaleźć poniżej w części Dokumentacja danych historii. Jak wspomnieliśmy powyżej, należy pamiętać, że nawet jeśli dane pole danych jest wymienione w dokumentacji nie oznacza to, że jest ono dostępne dla danej obserwacji lub podsumowania dziennego. Dostępność określonych danych należy zawsze potwierdzić zaglądając na odpowiednią stronę historii.

Zapisy tych nieprzetworzonych informacji historycznych można zakupić dla danego lotniska za 25 środków za każdą lokalizację.


Przykładowe dane

W tym miejscu możesz pobrać przykładowe dane, które pomogą ci ocenić ofertę danych do pobrania:

Przykładowe dane średnich

Przykładowe dane historii za 2020 r.

Przykładowe dane historii za okres 2010-2019

Dokumentacja danych średnich

Średnie godzinowe

KolumnaPoleJednostkaOpis
Temperature/Mean Temperatura °CŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Percentile10th Temperatura °C10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Percentile25th Temperatura °C25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Percentile75th Temperatura °C75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Percentile90th Temperatura °C90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Frigid Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako lodowato (poniżej -9°C)
Temperature/Freezing Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako mroźnie (-9°C do 0°C)
Temperature/Chilly Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako bardzo zimno (0°C do 7°C)
Temperature/Cold Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako zimno (7°C do 13°C)
Temperature/Cool Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako chłodno (13°C do 18°C)
Temperature/Comfortable Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako komfortowo (18°C do 24°C)
Temperature/Warm Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako ciepło (24°C do 29°C)
Temperature/Hot Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako gorąco (29°C do 35°C)
Temperature/Sweltering Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako upalnie (powyżej 35°C)
CloudCover/Clear Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako bezchmurnie (0% do 20%)
CloudCover/MostlyClear Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako niemal bezchmurnie (20% do 40%)
CloudCover/PartlyCloudy Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako częściowe zachmurzenie (40% do 60%)
CloudCover/MostlyCloudy Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako znaczne zachmurzenie (60% do 80%)
CloudCover/Overcast Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako pochmurnie (80% do 100%)
Precipitation/Total Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu w ciągu godziny
Precipitation/Rain Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu deszczu w ciągu godziny
Precipitation/Mixed Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu deszczu ze śniegiem w ciągu godziny
Precipitation/Snow Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu śniegu w ciągu godziny
Humidity/Dry Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako sucho (poniżej 13°C)
Humidity/Comfortable Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako komfortowo (13°C do 16°C)
Humidity/Humid Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako wilgotno (16°C do 18°C)
Humidity/Muggy Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako parno (18°C do 21°C)
Humidity/Oppressive Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako uciążliwie (21°C do 24°C)
Humidity/Miserable Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako męcząco (powyżej 24°C)
Wind/Speed/Mean Prędkość wiatru kphŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile10th Prędkość wiatru kph10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile25th Prędkość wiatru kph25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile75th Prędkość wiatru kph75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile90th Prędkość wiatru kph90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Direction/Cardinal/Calm Kierunek wiatru %Procent czasu występowania braku wiatru
Wind/Direction/Cardinal/N Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północ (-45,0° do 45,0°)
Wind/Direction/Cardinal/E Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku wschód (45,0° do 135,0°)
Wind/Direction/Cardinal/S Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południe (135,0° do 225,0°)
Wind/Direction/Cardinal/W Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku zachód (225,0° do 315,0°)
Wind/Direction/Ordinal/Calm Kierunek wiatru %Procent czasu występowania braku wiatru
Wind/Direction/Ordinal/N Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północ (-22,5° do 22,5°)
Wind/Direction/Ordinal/NE Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny wschód (22,5° do 67,5°)
Wind/Direction/Ordinal/E Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku wschód (67,5° do 112,5°)
Wind/Direction/Ordinal/SE Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy wschód (112,5° do 157,5°)
Wind/Direction/Ordinal/S Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południe (157,5° do 202,5°)
Wind/Direction/Ordinal/SW Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy zachód (202,5° do 247,5°)
Wind/Direction/Ordinal/W Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku zachód (247,5° do 292,5°)
Wind/Direction/Ordinal/NW Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny zachód (292,5° do 337,5°)
Wind/Direction/Display/Calm Kierunek wiatru %Procent czasu występowania braku wiatru
Wind/Direction/Display/N8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północ (-22,5° do 22,5°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfN4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny wschód - północ (22,5° do 45,0°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfE4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny wschód - wschód (45,0° do 67,5°)
Wind/Direction/Display/E8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku wschód (67,5° do 112,5°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfE4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy wschód - wschód (112,5° do 135,0°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfS4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy wschód - południe (135,0° do 157,5°)
Wind/Direction/Display/S8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południe (157,5° do 202,5°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfS4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy zachód - południe (202,5° do 225,0°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfW4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy zachód - zachód (225,0° do 247,5°)
Wind/Direction/Display/W8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku zachód (247,5° do 292,5°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfW4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny zachód - zachód (292,5° do 315,0°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfN4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny zachód - północ (315,0° do 337,5°)
SolarPower/Mean Energia słoneczna kWŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarPower/Percentile10th Energia słoneczna kW10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarPower/Percentile25th Energia słoneczna kW25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarPower/Percentile75th Energia słoneczna kW75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarPower/Percentile90th Energia słoneczna kW90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny

Średnie dzienne

KolumnaPoleJednostkaOpis
Temperature/High/Mean Temperatura maksymalna °CŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/High/Percentile10th Temperatura maksymalna °C10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/High/Percentile25th Temperatura maksymalna °C25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/High/Percentile75th Temperatura maksymalna °C75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/High/Percentile90th Temperatura maksymalna °C90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Low/Mean Temperatura minimalna °CŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Low/Percentile10th Temperatura minimalna °C10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Low/Percentile25th Temperatura minimalna °C25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Low/Percentile75th Temperatura minimalna °C75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Low/Percentile90th Temperatura minimalna °C90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Temperature/Mean Temperatura °CDaily mean temperature
PerceivedTemperature/High Temperatura odczuwalna °CMean daily low
PerceivedTemperature/Low Temperatura odczuwalna °CMean daily high
CloudCover/Clear Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako bezchmurnie (0% do 20%)
CloudCover/MostlyClear Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako niemal bezchmurnie (20% do 40%)
CloudCover/PartlyCloudy Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako częściowe zachmurzenie (40% do 60%)
CloudCover/MostlyCloudy Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako znaczne zachmurzenie (60% do 80%)
CloudCover/Overcast Zachmurzenie %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako pochmurnie (80% do 100%)
Precipitation/Total Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu w ciągu dnia
Precipitation/Rain Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu deszczu w ciągu dnia
Precipitation/Mixed Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu deszczu ze śniegiem w ciągu dnia
Precipitation/Snow Opad %Procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadu śniegu w ciągu dnia
Precipitation/Quantity/Mean Opad mmŚrednia dzienna ilość opadu
Rainfall/Mean Opad deszczu mmŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Rainfall/Percentile10th Opad deszczu mm10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Rainfall/Percentile25th Opad deszczu mm25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Rainfall/Percentile75th Opad deszczu mm75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Rainfall/Percentile90th Opad deszczu mm90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/Mean Opad śniegu mmŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/Percentile10th Opad śniegu mm10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/Percentile25th Opad śniegu mm25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/Percentile75th Opad śniegu mm75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/Percentile90th Opad śniegu mm90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/LiquidEquivalent/Mean Równoważnik wodny opadu śniegu mmŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile10th Równoważnik wodny opadu śniegu mm10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile25th Równoważnik wodny opadu śniegu mm25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile75th Równoważnik wodny opadu śniegu mm75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile90th Równoważnik wodny opadu śniegu mm90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Sun/2024/PreviousSolarMidnight Słońce hrSłońce osiąga najniższe w ciągu poprzedniej nocy położenie poniżej linii horyzontu
Sun/2024/AstronomicalRise Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 18° poniżej linii horyzontu
Sun/2024/NauticalRise Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 12° poniżej linii horyzontu
Sun/2024/CivilRise Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 6° poniżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise Słońce hrSłońce wschodzi nad horyzontem
Sun/2024/Rise00 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 0° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise10 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 10° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise20 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 20° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise30 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 30° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise40 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 40° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise50 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 50° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise60 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 60° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise70 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 70° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Rise80 Słońce hrSłońce wznosi się na wysokość ponad 80° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Noon Słońce hrSłońce osiąga najwyższe w ciągu dnia położenie nad horyzontem
Sun/2024/Set80 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 80° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set70 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 70° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set60 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 60° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set50 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 50° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set40 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 40° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set30 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 30° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set20 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 20° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set10 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 10° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set00 Słońce hrSłońce schodzi poniżej 0° powyżej linii horyzontu
Sun/2024/Set Słońce hrSłońce schodzi poniżej linii horyzontu
Sun/2024/CivilSet Słońce hrSłońce schodzi poniżej 6° poniżej linii horyzontu
Sun/2024/NauticalSet Słońce hrSłońce schodzi poniżej 12° poniżej linii horyzontu
Sun/2024/AstronomicalSet Słońce hrSłońce schodzi poniżej 18° poniżej linii horyzontu
Sun/2024/NextSolarMidnight Słońce hrSłońce osiąga najniższe w ciągu następnej nocy położenie poniżej linii horyzontu
Daylight/2024/Day Słońce hrOkres czasu dzielący wschód słońca i zachód słońca
Daylight/2024/CivilDay Słońce hrOkres czasu dzielący świt cywilny i zmierzch cywilny
Daylight/2024/NauticalDay Słońce hrOkres czasu dzielący świt nawigacyjny i zmierzch nawigacyjny
Daylight/2024/AstronomicalDay Słońce hrOkres czasu dzielący świt astronomiczny i zmierzch astronomiczny
Humidity/Dry Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako sucho (0°C do 13°C)
Humidity/Comfortable Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako komfortowo (13°C do 16°C)
Humidity/Humid Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako wilgotno (16°C do 18°C)
Humidity/Muggy Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako parno (18°C do 21°C)
Humidity/Oppressive Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako uciążliwie (21°C do 24°C)
Humidity/Miserable Punkt rosy %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako męcząco (24°C do 0°C)
Wind/Speed/Mean Prędkość wiatru kphŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile10th Prędkość wiatru kph10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile25th Prędkość wiatru kph25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile75th Prędkość wiatru kph75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Speed/Percentile90th Prędkość wiatru kph90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
Wind/Direction/Cardinal/Calm Kierunek wiatru %Procent czasu występowania braku wiatru
Wind/Direction/Cardinal/N Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północ (-45,0° do 45,0°)
Wind/Direction/Cardinal/E Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku wschód (45,0° do 135,0°)
Wind/Direction/Cardinal/S Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południe (135,0° do 225,0°)
Wind/Direction/Cardinal/W Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku zachód (225,0° do 315,0°)
Wind/Direction/Ordinal/Calm Kierunek wiatru %Procent czasu występowania braku wiatru
Wind/Direction/Ordinal/N Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północ (-22,5° do 22,5°)
Wind/Direction/Ordinal/NE Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny wschód (22,5° do 67,5°)
Wind/Direction/Ordinal/E Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku wschód (67,5° do 112,5°)
Wind/Direction/Ordinal/SE Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy wschód (112,5° do 157,5°)
Wind/Direction/Ordinal/S Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południe (157,5° do 202,5°)
Wind/Direction/Ordinal/SW Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy zachód (202,5° do 247,5°)
Wind/Direction/Ordinal/W Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku zachód (247,5° do 292,5°)
Wind/Direction/Ordinal/NW Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny zachód (292,5° do 337,5°)
Wind/Direction/Display/Calm Kierunek wiatru %Procent czasu występowania braku wiatru
Wind/Direction/Display/N8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północ (-22,5° do 22,5°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfN4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny wschód - północ (22,5° do 45,0°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfE4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny wschód - wschód (45,0° do 67,5°)
Wind/Direction/Display/E8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku wschód (67,5° do 112,5°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfE4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy wschód - wschód (112,5° do 135,0°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfS4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy wschód - południe (135,0° do 157,5°)
Wind/Direction/Display/S8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południe (157,5° do 202,5°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfS4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy zachód - południe (202,5° do 225,0°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfW4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku południowy zachód - zachód (225,0° do 247,5°)
Wind/Direction/Display/W8 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku zachód (247,5° do 292,5°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfW4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny zachód - zachód (292,5° do 315,0°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfN4 Kierunek wiatru %Procent czasu występowania wiatru z kierunku północny zachód - północ (315,0° do 337,5°)
WaterTemperature/Mean Temperatura wody °CŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
WaterTemperature/Percentile10th Temperatura wody °C10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
WaterTemperature/Percentile25th Temperatura wody °C25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
WaterTemperature/Percentile75th Temperatura wody °C75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
WaterTemperature/Percentile90th Temperatura wody °C90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
BestTime/TemperatureTourismScore Ocena atrakcyjności turystycznej Ocena atrakcyjności turystycznej temperatur, której sprzyjają temperatury odczuwalne między 18°C a 27°C
BestTime/TemperatureBeachScore Ocena atrakcyjności turystycznej Ocena temperatury plażowania, której sprzyjają temperatury odczuwalne między 24°C a 32°C
BestTime/CloudScore Ocena atrakcyjności turystycznej Ocena atrakcyjności turystycznej zachmurzenia, której sprzyjają dni bezchmurne lub niemal bezchmurne
BestTime/PrecipitationScore Ocena atrakcyjności turystycznej Ocena atrakcyjności turystycznej opadów, której sprzyjają dni bez opadów deszczu
BestTime/TourismScore Ocena atrakcyjności turystycznej Łączna ocena atrakcyjności turystycznej
BestTime/BeachScore Ocena atrakcyjności turystycznej Łączna ocena warunków do plażowania
GrowingSeasonProbability Sezon wegetacyjny %Prawdopodobieństwo, że dany dzień przypada w sezonie wegetacyjnym
Temperature/Frigid Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako lodowato (poniżej -9°C)
Temperature/Freezing Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako mroźnie (-9°C do 0°C)
Temperature/Chilly Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako bardzo zimno (0°C do 7°C)
Temperature/Cold Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako zimno (7°C do 13°C)
Temperature/Cool Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako chłodno (13°C do 18°C)
Temperature/Comfortable Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako komfortowo (18°C do 24°C)
Temperature/Warm Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako ciepło (24°C do 29°C)
Temperature/Hot Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako gorąco (29°C do 35°C)
Temperature/Sweltering Temperatura %Procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako upalnie (powyżej 35°C)
GrowingDegreeDays/Mean Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD) °CŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
GrowingDegreeDays/Percentile10th Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD) °C10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
GrowingDegreeDays/Percentile25th Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD) °C25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
GrowingDegreeDays/Percentile75th Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD) °C75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
GrowingDegreeDays/Percentile90th Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD) °C90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarEnergy/Mean Energia słoneczna kWhŚrednia pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarEnergy/Percentile10th Energia słoneczna kWh10 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarEnergy/Percentile25th Energia słoneczna kWh25 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarEnergy/Percentile75th Energia słoneczna kWh75 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny
SolarEnergy/Percentile90th Energia słoneczna kWh90 percentyl pola w danym przedziale czasu w latach stanowiących okres klimatyczny

Średnie miesięczne

KolumnaPoleJednostkaOpis
Temperature/High/Mean Temperatura °CŚrednia dobowych temperatur maksymalnych
Temperature/Low/Mean Temperatura °CŚrednia dobowych temperatur minimalnych
Temperature/Mean Temperatura °CŚrednia temperatura
CloudCover/Cloudy Zachmurzenie %Średni procent czasu występowania warunków skategoryzowanych jako całkowite lub znaczne zachmurzenie
Precipitation/RainDays Opad dayDni z opadem deszczu w miesiącu
Precipitation/SnowDays Opad dayDni z opadem śniegu w miesiącu
Precipitation/MixedDays Opad dayDni z opadem mieszanym w miesiącu
Precipitation/TotalDays Opad dayDni obfitujące w opady w miesiącu
Precipitation/Quantity/Mean Opad mmŚrednia ilość wody lub równoważnika wodnego opadu
Rainfall/Mean Opad mmŚrednia ilość opadu deszczu
Snowfall/Mean Opad mmŚrednia ilość opadu śniegu
Daylight/2024/Mean Słońce hrŚrednia dobowa liczba godzin światła dziennego
Humidity/MuggyDays Punkt rosy dayŚrednia liczba dni występowania warunków skategoryzowanych jako wilgotne lub bardziej niż wilgotne
Wind/Speed/Mean Prędkość wiatru kphŚrednia prędkość wiatru
WaterTemperature/Mean Temperatura wody °CŚrednia temperatura wody
SolarEnergy/Mean Energia słoneczna kWhŚrednia dobowa energia słoneczna

Obserwowalne pola

NazwaOpis
TemperaturaTemperatura powietrza dwa metry nad terenem otwartym
Temperatura minimalnaDobowa temperatura min. powietrza dwa metry nad terenem otwartym
Temperatura maksymalnaDobowa temperatura maks. powietrza dwa metry nad terenem otwartym
Punkt rosyPunkt rosy dwa metry nad terenem otwartym
Temperatura odczuwalnaChłód wiatru lub indeks ciepła, z płynnym przekazaniem między 4°C a 10°C
Temperatura wodyTemperatura rozległej powierzchni wody
ZachmurzenieProcent pokrycia nieboskłonu przez chmury
OpadOpad powyżej ilości śladowej (0,25 mm na godzinę lub 1,00 mm na dobę)
Opad deszczuOpad deszczu powyżej ilości śladowej (0,25 mm na godzinę lub 1,00 mm na dobę)
Opad śnieguOpad śniegu powyżej ilości śladowej równoważnika wodnego opadu (0,25 mm na godzinę lub 1,00 mm na dobę)
Równoważnik wodny opadu śnieguRównoważnik wodny opadu śniegu powyżej ilości śladowej (0,25 mm na godzinę lub 1,00 mm na dobę)
Prędkość wiatruŚredni wektor prędkości wiatru na terenie otwartym 10 metrów nad powierzchnią gruntu
Kierunek wiatruŚredni wektor kierunku wiatru na terenie otwartym 10 metrów nad powierzchnią gruntu
Energia słonecznaPadające krótkofalowe promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi na terenie otwartym
SłońceCechy doby słonecznej, w oparciu o środek tarczy słońca
Ocena atrakcyjności turystycznejOceny łączne określające w jakim stopniu średnio panuje dobra pogoda
Sezon wegetacyjnyNajdłuższy nieprzerwany okres bez temperatur poniżej zera w ciągu roku
Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD)Stopniodni okresu wegetacyjnego (GDD) z temperaturą progową 10°C i limitem górnym 30°C

Dokumentacja danych historii

Wszystkie raporty

KolumnaJednostka
Call SignString
Time Zone IDString
Taken At (UTC)ISO 8601
Taken At (Local)ISO 8601
Is Regular ReportBoolean
Is CorrectionBoolean
Has Been CorrectedBoolean
Has Precipitation SensorBoolean
SourceString
Sub-SourceString
Report TypeString
TrendString
Airport StatusString
Automatic TypeString
Temperature°C
Temperature PrecisionInteger
Temperature 6-Hour Low°C
Temperature 6-Hour High°C
Temperature 24-Hour Low°C
Temperature 24-Hour High°C
Dew Point°C
Dew Point PrecisionInteger
Wind Speedkph
Wind Directiondegrees
Gust Speedkph
CAVOKBoolean
Visibilitykm
Visibility TypeString
Precipitation 1hmm
Precipitation 3hmm
Precipitation 6hmm
Precipitation 24hmm
Snow Depthmm
Pressure Altimetermbar
Pressure Stationmbar
Pressure Sea Levelmbar
Max Cloud Layer CodeString
Max Cloud Layer Heightm
Cloud Layer Code 1String
Cloud Layer Label 1String
Cloud Layer Height 1m
Cloud Layer Code 2String
Cloud Layer Label 2String
Cloud Layer Height 2m
Cloud Layer Code 3String
Cloud Layer Label 3String
Cloud Layer Height 3m
Cloud Layer Code 4String
Cloud Layer Label 4String
Cloud Layer Height 4m
Cloud Layer Code 5String
Cloud Layer Label 5String
Cloud Layer Height 5m
Cloud Layer Code 6String
Cloud Layer Label 6String
Cloud Layer Height 6m
Weather Code 1String
Weather Label 1String
Weather Code 2String
Weather Label 2String
Weather Code 3String
Weather Label 3String
Weather Code 4String
Weather Label 4String
Weather Code 5String
Weather Label 5String
Weather Code 6String
Weather Label 6String
RawString

Podsumowanie dzienne

KolumnaJednostka
Call SignString
Time Zone IDString
DateString
Temperature Sampled Low°C
Temperature Sampled High°C
Dew Point Sampled Low°C
Dew Point Sampled High°C
Wind Speed Minkph
Wind Speed Maxkph
Gust Speed Maxkph
Wind Direction Dominantdegrees
Visibility Minkm
Visibility Maxkm
Precipitationmm
Snow Depth Maxmm
Pressure Altimeter Minmbar
Pressure Altimeter Maxmbar
Min Cloud Layer CodeString
Min Cloud Layer LabelString
Max Cloud Layer CodeString
Max Cloud Layer LabelString
Weather Code 1String
Weather Label 1String
Weather Code 2String
Weather Label 2String
Weather Code 3String
Weather Label 3String
Weather Code 4String
Weather Label 4String
Weather Code 5String
Weather Label 5String
Weather Code 6String
Weather Label 6String
Weather Code 7String
Weather Label 7String
Weather Code 8String
Weather Label 8String
Weather Code 9String
Weather Label 9String
Weather Code 10String
Weather Label 10String
Weather Code 11String
Weather Label 11String
Weather Code 12String
Weather Label 12String